Mis pill on kannel, rahvakannel ja elektrikannel?

Kannel on mitmete maade, sh eesti rahvapill. Kandle kordumatu kõla on rõõmustanud kuulujaid ja kandlemängijaid aastatuhandeid. Kannel on kasutusel nii soolopillina kui ka ansamblipillina erinevates kapellides, orkestrites ja ansamblites. Kandle põhiosadeks on kõlakast ja sellele tõmmatud metalltraadist pillikeeled.  
Üks kannelde alaliike on rahvakannel, mille pillikeeled liigituvad viisikeelteks ja akordi keelteks (akordideks, duurideks). Keelte arv ja akordide arv on erinevatel rahvakanneldel erinev.
 
Kandlemees Sander ja Simmaniduo kasutavad 55 keelset ja 5 akordiga (duuriga) Tallinna Klaverivabriku poolkromaatilist rahvakannelt, mis erinevalt tavalisest rahvakandlest võimaldab mängida muusikat mitmes helistikus. Suurematel esinemistel on tarvis kandle heli võimendada ja parema helikvaliteedi saavutamiseks kasutame elektrikannelt (poolkromaatilist elektrirahvakannelt). 

Elektrikannel on kannel, mille heli edastamiseks kasutatakse mitut helipead (analoogselt elektrikitarriga). Kui soovid endale elektrikannelt, vaata siit ja küsi julgelt lisainfot.

Meie esinemistel kasutatavad rahvakandled on valmistatud Tallinna Klaverivabrikus kandlemeister Roland Püvi poolt eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel. 

3 akordiga (duuriga) (42 keelega) Klaverivabriku rahvakandle häälestus:

Akordid, duurid, akordide keeled, akordkeeled (akordide poolt kuni kõige lühema viisikeeleni, häälestaja Boss TU-80):

E2, e3, gis3, b3, e4, gis4, 

A2, e3, a3, cis4, e4, a4 

D2, fis3, a3, d4, fis4, a4 (D ja E akordide asukohad võivad olla ka vahetatud)
Viisikeeled (jämedamast peenemani): cis3, d3, e3, fis3, gis3, a3, b3, cis4, d4, e4, fis4, gis4, a4, b4, cis5, d5, e5, fis5, gis5, a5, b5, cis6, d6 (e6), e6 (fis6).
Sageli häälestatakse kõik keeled ka 1 tooni võrra madalamalt 

5 akordiga (duuriga) (55 keelega) Klaverivabriku poolkromaatilise rahvakandle häälestus:

Akordid, duurid, akordide keeled, akordkeeled (akordide poolt kuni kõige lühema viisikeeleni, häälestaja Boss TU-80):

F2, a3, c4, f4, a4, c5

C2, g3, c4, e4, g4, c5

G2, g3, b3, d4, g4, b4

D2, a3, d4, fis4, a4, d5

A2, a3, cis4, e4, a4, cis5 

Viisikeeled (jämedamast peenemani): g3, a3, b3, c4, cis4,  d4, e4, f4, fis4, g4, a4, b4, c5, cis5, d5, e5, f5, fis5, g5, a5, b5, c6, cis6, d6, e6.

Kui Sul on tarvis abi kandle häälestamisel, võta julgelt ühendust simmaniduo@gmail.com

Vaata ka "Kuidas vanu puidust pille hoida ja säilitada?" Postimees


Kui kellelgi seisab kasutult katkine Tallinna Klaverivabriku kannel, võtke julgelt ühendust  Võibolla saame korda teha või kasutada varuosadena teiste kannelde remondil Teile kasulikult


kannel kannelda kandlemuusika
kannel rahvakannel
kannel kandlemngija Sander

Kannellõõtspill (aprillinali 01.04.2016)
Kannelltspill 1 aprill 2016


esilehele