Kannelde häälestamine, hooldus, remont ja elektrikannelde valmistamine

Kutsu Kandlemees Sander esinema ja rääkima oma kandlest! Repertuaar ja demolood  SIIN


Tegelen kannelde häälestamise, hoolduse ja remondiga (parandamine, renoveerimine, restaureerimine) hobina vabal ajal keskendudes Tallinna Klaverivabrikus toodetud pillidele.


Kui Sul on tarvis abi kannelde häälestamisel, hooldusel, remondil või soovid enda kandlest teha elektrikannelt, siis võta julgelt ühendust.


Kuna ajaressurss on piiratud, siis kanneldega seotud konsultatsioonid (kannelde ülevaatus, tehnilise seisukorra audit, remondivõimaluste ja -kulukuse hindamine jne) on alates TASUTA püsiklientidele ning kannelde häälestamise, hoolduse või remondi tellijatele. 
Teistele huvilistele on konsultatsioonid sümboolse tasu eest.

Kannelde häälestamine ja Tallinna Klaverivabriku rahvakannelde häälestus.

3 akordiga (duuriga) (42 keelega) Klaverivabriku rahvakandle häälestus:

Akordid, duurid, akordide keeled, akordkeeled (akordide poolt kuni kõige lühema viisikeeleni, häälestaja Boss TU-80):

E2, e3, gis3, b3, e4, gis4,

A2, e3, a3, cis4, e4, a4

D2, fis3, a3, d4, fis4, a4 (D ja E akordide asukohad võivad olla ka vahetatud)
Viisikeeled (jämedamast peenemani): cis3, d3, e3, fis3, gis3, a3, b3, cis4, d4, e4, fis4, gis4, a4, b4, cis5, d5, e5, fis5, gis5, a5, b5, cis6, d6 (e6), e6 (fis6).
Sageli häälestatakse kõik keeled ka 1 tooni võrra madalamalt

5 akordiga (duuriga) (55 keelega) Klaverivabriku poolkromaatilise rahvakandle häälestus:

Akordid, duurid, akordide keeled, akordkeeled (akordide poolt kuni kõige lühema viisikeeleni, häälestaja Boss TU-80):

F2, a3, c4, f4, a4, c5

C2, g3, c4, e4, g4, c5

G2, g3, b3, d4, g4, b4

D2, a3, d4, fis4, a4, d5

A2, a3, cis4, e4, a4, cis5

Viisikeeled (jämedamast peenemani): g3, a3, b3, c4, cis4,  d4, e4, f4, fis4, g4, a4, b4, c5, cis5, d5, e5, f5, fis5, g5, a5, b5, c6, cis6, d6, e6.Ära ehmata, kui kandle häälestus läheb veidi kõrgemaks (kuni veerand tooni) juulis-augustis ja madalamaks jaanuaris-veebruaris . Puit lihtsalt veidi "mängib" ja pillil ei pruugi olla mingi viga. 
Enamik kandlekeeli ei lähe katki kannelt mängides, vaid kannelt häälestades (pingutatakse "üle" või aetakse häälestatavad keeled segi).


Muude kannelde häälestust küsi kandle ostul kandlemeistrilt või kandlemüüjalt.


Millega häälestada? 

Häälestamiseks on vajalik häälestusvõti (kandlevõti, ka klaverivõti), häälestaja, nutitelefoni app või hääles olev pill. 
Häälestusvõtmete valikul lähtutakse virbli mõõtmetest. Mugavam on kasutada pikema käepidemega häälestusvõtmeid. 

Mugav on kasutada kromaatilisi häälestajaid. (NB! Mitmed kitarride häälestajad ei sobi, kuna nendel pole pooltoone). Lihtsamate kromaatiliste häälestajate hinnad jäävad samasse suurusjärku kandlevõtmete hindadega. Sageli on sobivad häälestajad lisatud mitmetele võimenditele, mikserpultidele ja muusikariistade efektiplokkidele. 

Nutitelefoni appi (chromatic tuner) on võimalik TASUTA alla laadida näiteks Google Play jt netipoodidest, kuid appid pole häälestamiseks mugavad.

Loomulikult saab häälestada ka teiste hääles olevate pillide abil.


Kui Sul on tarvis abi kandle häälestamisel, võta julgelt ühendust.


Kannelde hooldus ja remont (parandamine, renoveerimine ja restaureerimine)

Purunenud keelte asendamine. Ettenähtust peenemad keeled muudavad (enamasti halvendavad) kandle kõla. 

NB! 1. Ära kasuta kandlel ettenähtust jämedamaid keeli (eriti akordidel), kuna lisandunud jõud võivad põhjustada kandle kõlakasti purunemist! 

2. Ära viivita kandle remondiga, kui kõlakastis on lõhe või roop on liimist lahtiRahvakannnel rahavakandle remont  hoolsus hlestamine

Elektrikannelde valmistamine

Kui soovid enda kandlest teha elektrikannelt või osta klaverivabriku elektrikannelt, võta julgelt ühendust. Teeme Sinu kandlest elektrikandle arvestades Sinu kandlemängu stiili! Alloleval pildil näide valmivast elektrikandlest, mida kasutan enda ja Simmaniduo esinemistel.


Kandlemees Sander elektrikannelKannelde müük, müüa kannel, kandlekott ja kandlekast!


Kandlemänguhuvilistele on müügiks pakkuda mõni remonditud, kasutatud ja hääles kannel ning rahvakandle hoidmiseks kandlekohver (pillikohver, kandlekohver, kandlekast) või pillikott (kandlekott). Müüdavatel kanneldel on garantii. Olen huvitatud, et kandled satuksid nende inimeste kätte, kellel on soov mängida. Võimalik osta ka arvega tasudes pangaülekandega. Küsi julgelt lisa. Vahendajatel palun mitte tülitada! Lisainfo SIIN
esilehele